• Patron

    •                                                                            

      

      

     KRÓL WŁADYSŁAW ŁOKIETEK

      

      

             Urodził się około 1260 roku, był księciem kujawskim i łęczyckim.
      Gdy miał siedem lat zmarł mu ojciec i opiekę nad nim sprawował odtąd 
     książę krakowski Bolesław Wstydliwy. Od roku 1288, gdy zmarł jego 
     przyrodni brat - Leszek Czarny, Łokietek rozpoczął swoją karierę 
     polityczną na polskiej scenie. Kilkakrotnie musiał walczyć o władzę  
     z Henrykiem III Głogowskim, a później z władcą Czech, Wacławem II 
     i jego synem Wacławem III. Na kilka lat musiał usunąć się z polityki, 
     by wrócić na scenę w 1306 roku, mając w swoich rękach pas ziem polskich
     od Krakowa aż po Gdańsk. W 1312 roku stłumił bunt mieszczan 
     krakowskich i odsunął od władzy biskupa Muskatę, swego wielkiego 
     przeciwnika politycznego. 20 stycznia 1320 roku zostaje koronowany na 
     króla Polski i toczy spory na drodze dyplomatycznej i sądowej  
     z Krzyżakami o zwrot ziem polskich. W latach 1327 - 1332 walczy o byt 
     Polski z Krzyżakami i Janem Luksemburskim. Po prawie czterdziestu 
     latach walki o istnienie państwa polskiego udaje mu się utrzymać 
     niezależność kraju dla swoich potomnych. Umiera w Krakowie 2 marca 
     1333 roku i zostaje pochowany w Katedrze na Wawelu.