Nawigacja

O szkole

Historia

Pierwsze wzmianki o szkole w naszej wsi datuje się na rok 1919, ale może to oznaczać, 
że istniała ona już wcześniej. Mieściła się (zgodnie z tym, co wspominają najstarsi mieszkańcy) w prywatnych domach. 
Jeden z budynków  istnieje do dnia dzisiejszego 
u p. Banysiów na Skoroszewach. Około roku 1926 w szkole 
publicznej uczyło się ponad 100  
uczniów, a w pamięci wielu żyjących mieszkańców utkwiło nazwisko kierowniczki p. Zofii 

Tomeckiej. Szkoła ta posiadała  cztery oddziały odpowiadające dzisiejszym klasom. Niestety, takie zakończenie edukacji 
podstawowej nie pozwalało na jej kontynuację na poziomie 
średnim, gdyż potrzebne było świadectwo ukończenia szkoły 
siedmioklasowej.

W początkowych latach wojny szkolnictwo na terenie  Zarzecza prawdopodobnie zamarło. Starsi ludzie wspominają, 
że około 1944 roku uczęszczali do szkoły, która 
znajdowała się na terenie dzisiejszej remizy, był to budynek drewniany 
z jedną salą lekcyjną. W tym czasie kierownikiem była p. Eleonora Laskoś, potem p. Elżbieta Kazamat. W roku 

1954  funkcję tę pełniła p. Krystyna Różanowska, a w roku 1959 kierownictwo placówki obejmuje długoletni nauczyciel 
naszej  szkoły p. Ireneusz Rzążewski. Szkoła jest wówczas 
siedmioklasowa, stąd lekcje odbywają się również w domach  
prywatnych (u p. Majdy, 
p. Krawca, p. Kaliś). 

Rozmowy z byłymi uczniami pozwalają wyłonić powtarzające się nazwiska nauczycieli: Genowefa  Bierca (j. polski), 
Alina Żurek (geografia), Krystyna Jawor (biologia), p. Karoliński (śpiew), Julia Zielińska (klasy młodsze). Przez wiele lat religii 
uczył ksiądz 
Wesołowski, którego na lekcje gospodarze przywozili z Gołaczew furmanką. W październiku 1959 roku zostaje 
zatwierdzona lokalizacja budowy nowej  szkoły, a od stycznia 1962 roku 
rozpoczyna się zwożenie  materiału. 
Budowa rusza 3 września 1963 r., 11 października  1964 r. budynek zostaje oddany do użytku. W otwarciu nowej szkoły 
wzięli udział licznie 
zgromadzeni mieszkańcy, przedstawiciele władz gminnych i powiatowych. Nowy  budynek posiadał 
6 izb lekcyjnych oraz 3 mieszkania dla nauczycieli. W następnych latach kierującymi szkołą byli:  p. Julia Zielińska, 
p. Ireneusz Rzążewski, p. Genowefa  Adamczyk, p. Elżbieta Mazur, p. Czesław Szczepankiewicz, w latach 1991-2007 p. Janina Szczepankiewicz, a od 2007 r. p. Barbara Skorupka.

Na początku lat 90 tych powstały dwie koncepcje co do przyszłości szkoły w Zarzeczu. Pierwsza mówiła o budowie 
nowej szkoły, a druga o rozbudowie istniejącego już budynku. 
Kilkuletnie dyskusje i spory zakończyły się podjęciem 
decyzji o rozbudowie. Ruszyły prace, od roku szkolnego 1998/99 mieliśmy już nową część: 5 dużych sal lekcyjnych, 
pracownię 
komputerową, hol szkolny, szatnię oraz kuchnię i jadalnię. Od września 1999 roku w szkole rozpoczęła naukę 
klasa gimnazjalna, by po trzech latach zdać pierwszy poważny egzamin. 
W roku szkolnym 2003/04 powołany został 
Zespół Szkół w Zarzeczu, w skład którego 
wchodzą: Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. 
Na początku 2003 roku 
rozpoczęto pierwszy etap budowy sali gimnastycznej (zalano fundamenty), w roku 2006 stanęły mury,  w 2009 wkroczono w etap wykończeniowy, by 29 stycznia 2010 r. oddać nową salę gimnastyczną do użytku. W wyniku reformy oświaty w 2017 r. Zespół Szkół został zlikwidowany, oddziały gimnazjalne włączone do szkoły podstawowej i od 1 września 2017 r.  istniała Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu. W 2018 r. rozpoczęto prace związane z rozbudową szkoły o część przedszkolną. Prace te zostały ukończone już w 2019 roku i uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu od 1 września 2019 r. powstał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, w skład którego wchodzą Publiczne Przedszkole i Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka. 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
    Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
    ul. Szkolna 2
    32-340 Zarzecze
  • (32) 646-51-85

Galeria zdjęć