Nawigacja

 • Otwarcie Przedszkola w Zarzeczu 18 maja

  15.05.2020

  18 maja 2020 r. zostają wznowione zajęcia w Przedszkolu Publicznym w Zarzeczu. Rodziców, ktorzy będą przysłać dzieci do przedszkola proszę o równoczesne dostarczenie uzupełnionego i podpisanego znajdującego się poniżej Oświadczenia. Procedury bezpieczeństwa znajdują się w zakładce Dokumenty/COVID-19

 • REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

  12.05.2020

  Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zarzeczu odbywa się w sposób tradycyjny. Kryteria  nie ulgają zmianie. Uzupełnione Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zgodnie z harmonogramem. Niezbędne dokumenty znajdują się w zakladce REKRUTACJA 2020/2021.

 • ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ KWOTY ZA WYŻYWIENIE

  11.05.2020

  Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach od 12 marca 2020 r. rodzice, którzy zapłacili za żywienie dzieci za marzec 2020 r., otrzymają zwrot niewykorzystanej kwoty. Proszę wypełnić załączony druk osobno dla każdego dziecka i dostarczyć do szkoły do 15 maja 2020 r. Informację dotyczącą wysokości zwrotu można uzyskać telefonicznie w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00.

  Termin składania wniosków został przedłużony do 29.05.2020 r.

 • Zawieszenie zajęć w Przedszkolu

  Zawieszenie zajęć w Przedszkolu
  08.05.2020

  Informujemy, że w Przedszkolu Publicznym w Zarzeczu zajęcia są zawieszone do 15 maja 2020 r. Otwarcie przedszkoli w Gminie Wolbrom planowane jest na 18 maja 2020 r.

 • Dotacja dla Gminy Wolbrom z Ministerstwa Cyfryzacji

  Dotacja dla Gminy Wolbrom z Ministerstwa Cyfryzacji

   

   Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

  Oś I

  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

  Działanie 1.1

  Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach 

  dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

  Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Wolbrom po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 79 631,00 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

  Zdrowych, spokojnych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych. Siły, nadziei i wiary płynącej z Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.  Wesołego ALLELUJA  życzą   pracownicy  ZSP w Zarzeczu

 • MAŁOPOLSKIE TALENTY ZDALNIE

  Gmina Wolbrom informuje, że zajęcia w ramach programu "Małopolskie Talenty - etap edukacyjny I i II - Gmina Wolbrom" będą prowadzone zdalnie. Najbliższe  terminy spotkań: 

  I etap edukacyjny   - 04.04.2020 r., 18.04.2020 r., 

  II etap edukacyjny  - 04.04.2020 r., 18.04.2020 r., 9.05.2020 r.

 • REKRUTACJA - POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

  UWAGA – POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ZORGANIZOWANYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  Szanowni Rodzice!

  Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom na rok szkolny 2020/2021 oraz załącznikiem Nr 1 do zarządzenia 23/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zmiany ww., rodzice kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej oraz klasy pierwszej potwierdzają w dniach 03.04.2020 – 08.04.2020 wolę przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej, wyrażoną we wniosku w formie pisemnej.

  Uwaga! Potwierdzenie woli przyjęcia do klas pierwszych dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy składali dokumenty rekrutacyjne do szkół innych niż obwodowe.

  Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły przyjmowane są z urzędu.

  Ze względu na zaistniałą sytuację w kraju, wolę przyjęcia należy potwierdzić poprzez wypełnienie druku Potwierdzenia woli (wzór do pobrania poniżej) i odesłanie skanu bądź zdjęcia dokumentu na adres e-mailowy właściwej jednostki oświatowej, wskazany w poniższej tabeli:

  Nazwa jednostki oświatowej

  Adres e-mail, na który należy przesłać wypełnione potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola/klasy pierwszej

  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczu

  zszarzecze@op.pl

  Dokumentacja w oryginale zostanie złożona w późniejszym terminie. Załączniki:

  Przedszkole.pdf

  Klasa I spoza obwodu.pdf

 • INFORMACJA

  INFORMACJA

  Informuję, że 24.03.2020 r. (wtorek) w godzinach od 8.30 do 15.30 rodzice naszych uczniów mogą zabrać ze szkoły pozostawione przez dzieci książki lub ćwiczenia. Materiały są pogrupowane i dostępne tuż po wejściu do szkoły/przedszkola. Bardzo proszę wchodzić pojedynczo z zachowaniem właściwej odległości od pozostałych osób. 

  Dyrekcja

 • KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

  W ZSP w Zarzeczu nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej.

  W przypadku przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciele poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

  Dobór narzędzi będzie uwzględniał aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

  Szczegółowe informacje będą umieszczane w dzienniku elektronicznym, proszę rodziców i uczniów o czytanie przesyłanych tą drogą wiadomości.

 • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

  ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

  Decyzją Rządu RP od dnia 12.03.2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach oświatowych zostają ZAWIESZONE!  Zatem w dniach 12-13.03.2020 r. Przedszkole Publiczne i Szkoła Podstawowa w Zarzeczu zapewniają dzieciom, które nie maja opieki  w domu, tylko zajęcia opiekuńcze. W dniach od 16 marca do 25 marca z powodu zagrożenia koronawirusem Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu będzie nieczynny.                                         

 • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  2020/2021

  REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI  2020/2021

  Szanowni Państwo, na  rok szkolny 2020/2021 obowiązuje elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom. Dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rodzice rekrutują od 9 marca 2020 r. od godz. 8.00 pod adresem:

  https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

  W Przedszkolu Publicznym w Zarzeczu prowadzony jest nabór do dwóch grup:

  I grupa dla 6 latków  

  II grupa dla 5, 4 i 3 latków.  

  W sekretariacie szkoły można skorzystać z pomocy lub dokonać rekrutacji elektronicznej.

 • PROJEKT EDUKACYJNY "MAŁOPOLSKIE TALENTY"

  MAŁOPOLSKIE TALENTY to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestnicząc w inspirujących zajęciach oraz wydarzeniach mogą rozwinąć swoje kompetencje z zakresu: język obcy (język angielski), kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość. We współczesnym świecie rozwój tych kompetencji kluczowych jest ważny już od najmłodszych lat. Rozpoczynamy rekrutację do II edycji projektu.

  Regulamin_rekrutacyji_i_wsparcia_ucznia_w_projekcie_konkursowym.pdf

  Deklaracja_uczestnictwa_ucznia_w_projekcie.pdf

  Regulamin_rekrutacyji-_t.j..docx

  Zalacznik_nr_1_-_formularz_rekrutacyjny.docx

  zalacznik_nr_5.docx

  arkusz_nominacji-j.ang.pdf

  arkusz_nominacji-mat.pdf

  arkusz_nominacji-przedsiebiorczosc.pdf

  arkusz_nominacji-TIK.pdf

 • MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

  MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

  Uwaga! W dniach 10-17.02.2020r. odbędzie się rekrutacja do uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno- zawodowego w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. Karty zgłoszeniowe, jak i szerszych informacji udziela p. Anna Płaszczyk

  Koordynator Projektu

 • ZABAWA CHOINKOWA

  Zapraszamy wszystkich uczniów na zabawę choinkową, która odbędzie się w ZSP w Zarzeczu 25 stycznia 2020 r. (sobota):               

  14.00 - 17.00 klasy Przedszkole - 3 SP,               

  17.30 - 20.30 klasy 4 SP - 8 SP 

 • WYWIADÓWKA

  24.01.2020 r. (piątek) o godz. 18.00 zapraszamy rodziców naszych uczniów na spotkanie wywiadowcze z racji zakończenia I półrocza. 

 • WSPÓLNE KOLĘDOWANIE

  18 stycznia 2020 r. (sobota) o godz. 16.00 w remizie OSP w Zarzeczu odbędzie się Wspólne Kolędowanie pań z KGW, druhów OSP i uczniów ZS-P. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Zarzecza i okolicznych miejscowości. 

 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

   

  Radosnych, spokojnych,

  pełnych rodzinnego ciepła

  Świąt Bożego Narodzenia

  oraz pomyślności

  w Nowym 2020 Roku

  życzą pracownicy Zespołu

  Szkolno-Przedszkolnego

    w Zarzeczu

 • SZKOLNA WIGILIA

  Harmonogram zajęć w SP na piątek 20.12.2019 r.:

  - pierwsze trzy lekcje odbywają się według planu,

  - czwarta lekcja - świąteczny program artystyczny,

  - piąta lekcja - wigilie klasowe z wychowawcami,

  - pozostałe lekcje odbywają się według planu.

  Odwóz  - bez zmian (14.30). 

 • W Y W I A D Ó W K A

  25.11.2019 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym odbędzie się spotkanie wywiadowcze dla rodziców naszych dzieci z Przedszkola Publicznego i uczniów ze Szkoły Podstawowej.

  O godzinie 17.30 w szkolnej stołówce będzie miało miejsce zebranie Rady Rodziców.

  Zapraszamy

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu
  ul. Szkolna 2
  32-340 Zarzecze
 • (32) 646-51-85

Galeria zdjęć