• OPŁATA ZA POSIŁKI ZA MAJ

     • Informujemy, że opłaty za posiłki za miesiąc maj będą przyjmowane w dniach 1, 2 oraz 7 czerwca 2021 r.:

      - od rodziców/opiekunów w holu przedszkola w godzinach od 7.30 do 8.30 oraz od 13.00 do 14.00,

      - od uczniów w sekretariacie szkoły w pozostałych godzinach.

     • Diagnoza Uzdolnień Uczniów do projektu "Małopolskie Talenty"

     • Zgodnie z terminarzem przekazanym przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu Małopolskie Talenty w roku 2021 przeprowadzenie Diagnozy Uzdolnień Uczniów odbędzie się 11 czerwca 2021 r. dla:

      I etapu  (kl. 4-5) – godzina 9.00,

      II etapu  (kl. 6-7) – godzina 11.00.

     • Informacja o kwalifikacji do Letniej Szkoły Młodych Talentów

     •  

      Informujemy, że zakończono analizę dokumentacji złożonej przez uczniów oraz informacji o ich frekwencji i aktywności na zajęciach. Na tej podstawie sporządzono listę zakwalifikowanych do udziału w LSMT i listę rezerwową.

      Wszyscy uczniowie, którzy złożyli Formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej, zostali powiadomieni o swoim 24.05.2021r., drogą mailową. Osoby zakwalifikowane prosimy o potwierdzenie udziału w LSMT w terminie do 28 maja 2021 r., na adres: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl.
       

      W treści maila należy wpisać:

      potwierdzam udział w LSMT LUB nie potwierdzam udziału w LSMT

      oraz podać imię i nazwisko oraz kompetencję, z jakiej uczeń uczestniczył
      w zajęciach CWUZ tj.  język angielski lub matematyka lub TIK lub przedsiębiorczość.

      W sprawie organizacji wyjazdu będziemy się kontaktować wyłącznie z osobami, które potwierdzą swój udział we wskazanym wyżej terminie.

      Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane do udziału w przypadku rezygnacji osób z listy głównej. Powiadomienie o zaistnieniu takiej możliwości wyślemy do 2 czerwca 2021 r.

      Wszystkie niezbędne informacje dla uczestników wyjazdu będą zamieszczane na stronie projektu www.malopolskietalenty.pl, w zakładce Wydarzenia i zakładce Uczeń/LSMT.

      Jak informowaliśmy, LSMT odbędzie się w terminie 27.06-3.07.2021r.

      Jednocześnie zaznaczamy, że w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających lub utrudniających przeprowadzenie LSMT wyjazd zostanie odwołany.

     • Forum Młodych Talentów

     • Forum Młodych Talentów to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów.

      Program Forum Młodych Talentów obejmuje trzy moduły:

      • Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, działaczami społecznymi, lokalnymi autorytetami
      • Konferencję podczas której chętni uczniowie będą mogli przygotować krótkie wystąpienia pokazujące ich pasje i osiągnięcia. Założeniem jest propagowanie ciekawych i wartościowych idei, pomysłów, koncepcji z różnych dziedzin życia i nauki. Dla uczniów będzie to przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, zainteresowaniami i sukcesami
      • Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród w konkursach.

      Forum dotyczy uczniów, którzy uczestniczyli w zajęciach w CWUZ w roku szkolnym 2020/2021.

      Każdy uczeń, który wyrazi chęć  do udziału  w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie .

      TERMIN złożenia formularza : do 21 maja 2021

       ( skrzynka pocztowa przy głównym wejściu do UMiG Wolbrom)

      Forum zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem platformy Teams, formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby wysłać wszystkim uczniom zaproszenie wraz z linkiem, umożliwiającym wejście na platformę.

      ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  DO UDZIAŁU!

     • Nauczanie od 17 maja

     • Od 17 do 28 maja 2021 r. w  ZSP w Zarzeczu 

      klasy 1 – 3 uczą się stacjonarnie, 
      klasy 4 – 8 hybrydowo według następującego harmonogramu:
      17, 18, 19, 28 maja 2021 r. klasy 4, 5 i 6 - w szkole, pozostałe dni zdalnie
      20, 21 i 24 maja 2021 r. klasy 7 i 8 - w szkole, pozostałe dni zdalnie.

      Dla wszystkich klas 1 - 7 dni 25, 26 i 27 maja 2021 r. są wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z racji egzaminu ósmoklasisty (brak dowozu).

      Od 31 maja 2021 r. wszystkie klasy uczą się stacjonarnie.

     • Rekrutacja uzupełniająca

     • Rekrutacja uzupełniająca do Przedszkola Publicznego w Zarzeczu odbywa się w sposób tradycyjny. Kryteria  nie ulgają zmianie. Uzupełnione Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu szkoły zgodnie z harmonogramem. Niezbędne dokumenty znajdują się w zakladce REKRUTACJA 2021/2022.

     • Stopniowy powrót do normalności!

     • Na podstawie rozporządzenia MEN z 29 kwietnia 2021 r. od 4 maja 2021 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych  wracają  do nauki stacjonarnej w szkole. 

      Dowóz jest realizowany o stałych godzinach.

      Funkcjonuje stołówka i świetlica.

      W klasach  IV - VIII  kontynuowane jest nauczanie zdalne.

     • Zasady pracy szkoły od 26 kwietnia 2021 r.

     • Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 26.04.2021 r. zajęcia w klasach I -III odbywają się w systemie hybrydowym (zajęcia w szkole ma nie więcej niż 50% uczniów klas I-III oraz co najmniej 50% uczy się zdalnie). W związku z tym lekcje w szkole odbywają się według harmonogramu:

      klasa I - 26 i 27 kwietnia (poniedziałek i wtorek),

      klasa II - 28 i 29 kwietnia (środa i czwartek),

      klasa III - 30 kwietnia (piątek) i jeżeli zasady nie zostaną zmienione również 4 maja (wtorek) itd.

      Dowóz jest realizowany o stałych godzinach.

      Funkcjonuje stołówka i świetlica.

      W klasach  IV - VIII  kontynuowane jest nauczanie zdalne.

     • ZAPRASZAMY PRZEDSZKOLAKÓW

     • Od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. 

      Dowóz nie jest realizowany.

    • WIELKANOC
     • WIELKANOC

     • Radosnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych - obfitujących w optymizm, pozytywne emocje i wiosenną radość życzą pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Zarzeczu

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2021/2022

     • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego w Zarzeczu składają "Potwierdzenie woli przyjęcia" do 9.04.2021 r. do godz.12.00 w jeden z następujących sposobów:

      1) przesłanie skanu dokumentu od 1.04.2021 r. do 9.04.2021 r. na adres zszarzecze@op.pl

      2) bezpośrednie dostarczenie dokumentu do sekretariatu szkoły (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w dniach od 6.04.2021 r. do 9.04.2021 r. (godziny pracy sekretariatu 7.00 - 15.00).

     • POWRÓT DO NAUKI ZDALNEJ

     • Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego. W tym okresie nie będzie realizowany dowóz.

       

     • REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI 2021/2022

     • Szanowni Państwo, na  rok szkolny 2021/2022 obowiązuje elektroniczny system rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom. Dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych rodzice rekrutują od 8 marca 2021 r. od godz. 8.00 pod adresem:

      https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolbrom

      W Przedszkolu Publicznym w Zarzeczu prowadzony jest nabór do dwóch grup:

      I grupa dla 5 i 6 latków  

      II grupa dla  3 i 4 latków.  

      W sekretariacie szkoły można skorzystać z pomocy lub dokonać rekrutacji elektronicznej.

     • MAŁOPOLSKIE TALENTY! RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW!

     • Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do trzeciej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2021/22.

      Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu gminy Wolbrom tj.:

      • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
      • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
      • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
      • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
      • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
      • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
      • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
      • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
      • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
      • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

      Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

      Termin rozpoczęcia rekrutacji: 08.02.2021 – 05.03.2021 r.

      W załączeniu niezbędne dokumenty rekrutacyjne, które należy złożyć w Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.

      Załączniki:

      ​​​​​​​

     • OPŁATA ZA POSIŁKI W STYCZNIU

     • Informujemy, że opłaty za posiłki w przedszkolu za miesiąc styczeń, a w klasach I - III szkoły podstawowej za 18 - 31 stycznia będą przyjmowane w dniach od 1 II do 5 II 2021 r.:

      - od rodziców/opiekunów w holu przedszkola w godzinach od 7.30 do 8.30 oraz od 13.00 do 14.00 (obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zakryte usta oraz nos),

      - od uczniów w sekretariacie szkoły w pozostałych godzinach.

     • ....I JUŻ PO FERIACH

     • Po zakończeniu ferii zimowych, dnia 18.01.2021 r. w ZSP w Zarzeczu kontynujemy naukę:

      - uczniowie  klas 1- 3  w trybie stacjonarnym,

      - uczniowie klas 4 - 8 w trybie zdalnym.

      Lekcje, dowóz, odwóz, wyżywienie i zajęcia świetlicowe będą się odbywały zgodne z planem zajęć.

     • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

     • Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy pokoju, życzliwości, rodzinnej atmosfery, zadumy i odpoczynku. Natomiast Nowy 2021 Rok niech obfituje w same szczęśliwe wydarzenia i spełni wszystkie najskrytsze marzenia.                                                         Pracownicy ZSP w Zarzeczu

     • Opłata za posiłki za miesiąc listopad

     • Informujemy, że opłaty za posiłki w przedszkolu za miesiąc listopad, a w klasach I - III szkoły podstawowej za 3 - 6 listopada będą przyjmowane w dniach od 1 XII do 4 XII 2020 r. w holu, przy wejściu do szkoły w godzinach od 7.30 do 8.30 oraz od 13.00 do 14.00 (obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakrycie ust oraz nosa).

     • INFORMACJA

     • Informujemy, że w Przedszkolu Publicznym w Zarzeczu jest  wolne miejsce na rok szkolny 2020/2021.

      Osoby zainteresowane prosimy o składanie wniosków rekrutacyjnych (zakladka Rekrutacja) w terminie od 10 listopada do godz.12.00 dnia 13 listopada 2020 r. Ogłoszenie wyników godz. 14.00 dnia 13 listopada 2020 r.

      Obowiązują kryteria z wiosennej rekrutacji elektronicznej.