• Nauczyciele uczący w ZS-P w Zarzeczu

    • 1. Katarzyna Barczyk - język angielski

     2. Sylwester Grzanka - geografia

     3. Beata Kiwior - matematyka, fizyka

     4. Renata Kolanko - biologia, chemia, przyroda

     5. Agnieszka Maroszek - wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka

     6. Tomasz Mistur - religia

     7.  Marta Moas - nauczanie wczesnoszkolne

     8. Elżbieta Ogonek - język polski, wychowanie do życia w rodzinie, bibliotekarz

     9. Anna Płaszczyk - historia, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

     10. Michalina Rogal - nauczanie wczesnoszkolne

     11. Agnieszka Bucka - nauczanie przedszkolne 

     12. Mariola Skóra - nauczanie przedszkolne

     13. Barbara Skorupka - matematyka, informatyka

     14. Renata Szatan - nauczanie wczesnoszkolne, informatyka

     15. Teresa Szczepanek - język angielski, język rosyjski, bibliotekarz

     16. Beata Szczepankiewicz - język polski, historia